Historie

Geschiedenis van de CNS

voorzijde-gebouwIn 1689 kocht de West-Indische Compagnie twee aaneengesloten panden aan de Binnenluiendijk die eerst als pakhuis dienst deden en later als kantoorruimte. In 1784 werd er voor deze huizen een neoklassieke voorgevel geplaatst die het gebouw nog steeds siert en het zijn huidige vorm geeft.
De WIC is in 1791 opgeheven. Het pand heeft daarna met tussenpozen leeg gestaan maar deed ook dienst als woonhuis en later als ziekenhuis. Het werd uiteindelijk in 1872 aangekocht door de loge West Friesland.

Nadat in 1985 loge De Eenhoorn werd opgericht en eveneens het pand ging gebruiken, werd besloten het beheer van het pand in handen te leggen van een stichting die vernoemd werd naar broeder J.H.M. Noot. Deze heeft de loges een legaat nagelaten – in 2012 aangevuld door een erfenis van broeder J.J. Crone – waaruit een deel van het onderhoud kan worden bekostigd. Eind 2013 is de naam van de stichting veranderd van ‘Broeder Noot Stichting’ naar ‘Crone Noot Stichting’.

Een gebouw van deze omvang en ouderdom behoeft het nodige aan onderhoud en restauratie. Aan het begin van deze eeuw heeft opnieuw een grootschalige restauratie plaatsgevonden waarbij vele elementen van het gebouw in hun oude glorie werden hersteld. De meest recente en ingrijpende renovatie vond plaats in 2011 waarbij het gebouw ook beter toegankelijk is gemaakt.

Het gebouw is te bezichtigen tijdens de open monumentendagen die jaarlijks plaatsvinden op de 2e zaterdag van september. Tijdens een rondleiding wordt u in staat gesteld om de belangrijkste ruimten van het logegebouw te bekijken.