Beleid

Doelstelling en beleidsplan van de CNS

kamer-van-de-wic

Het verzorgen van huisvesting voor in de stichting participerende Vrijmetselaarsloges, thans twee, ressorterend onder het Grootoosten der Nederlanden, alsmede het verzorgen van huisvesting voor gelijksoortige organisaties met vergelijkbare doelstellingen als bedoelde Vrijmetselaarsloges. Tevens het onderhouden van het thans als huisvesting daarvoor dienstdoende Logegebouw, dat gekwalificeerd is als monument volgens de Nationale Monumentenlijst.

 

Actueel beleid

Het onderhouden volgens de monumentale normen, van bedoelde Logegebouw alsmede het up to date houden van de inrichting van het Logegebouw zodat het geschikt blijft voor het doel waarvoor het ooit is ingericht door Loge West-Friesland, de oorspronkelijke eigenaar die het Logegebouw, nadat Loge de Eenhoorn was opgericht, om niet in de stichting heeft ingebracht.