Home

Welkom op de website van de
Crone Noot Stichting

Doelstelling van de stichting

  1. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft als doel de voormalige Kamer van de West-Indische Compagnie, Binnenluiendijk 2 te Hoorn in stand te houden en te onderhouden.
  2. Aan de Hoornse Vrijmetselaars Loges en andere culturele instellingen wordt, onder door het bestuur te bepalen voorwaarden, gelegenheid gegeven huisvesting te vinden.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Gegevens
RSIN: 8160.25.800
Kamer van Koophandel: 41235369

Dagelijks bestuur
L.B.E. van Hoogenhuyze, voorzitter
G.F.H. Freijsen, secretaris
P.M. Krijnzen, penningmeester
J.A.J. Bos, lid
P. Donckerwolcke, lid

E-mail
cronenootstichting@gmail.com

Adres
Crone Noot Stichting
Binnenluiendijk 2
1621 ME  HOORN

Entree via de achteringang, door de groene poort.
Parkeren kan op het ABC of op de Nieuwe Wal. Op het ABC is het deel van de parkeerplaats dat gelegen is aan de woningzijde gereserveerd voor de bewoners, de rijen aan de zijde van het park kunnen gratis worden gebruikt.

Klik hier voor de routekaart van het ABC naar het logegebouw