Financiën

CNS verhuurstaffel 2024

Klik op de bovenstaande rode tekst om de Verhuurstaffel in te zien of te downloaden.

Financiële verantwoording

Fondsen werving
De fondsen worden geworven door het vragen van een jaarlijkse bijdrage per lid van de participerende Vrijmetselaarsloges in de stichting, het vragen van een bijdrage van de overige gebruikers van het Logegebouw alsmede het aanvragen van subsidies bij fondsen, gemeenten en andere subsidiegevers bij met name groot onderhoud en restauratie van het Logegebouw.

Beheer fondsen
De gelden van de stichting worden aangehouden op een rekening courant, een doorlopende rekening, spaarrekeningen bij Nederlandse banken, en in obligaties.

Besteding fondsen
De gelden worden besteed in overeenstemming met het actuele beleid. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.